Canyon     The Yards      Armand      Blue Horizon      O13      The Phantoms      The Alley Cats

In het midden van de jaren zestig kwamen de twee schoolvrienden Teus de Heus en Harry Koch samen met de buurjongen en vriend van Harry, Otto van der Heide. Met zijn drieën hadden ze vele nachtelijke zeer filosofische gesprekken die heel langzamerhand overgingen in gesprekken over muziek.

Op de slaapkamer van Harry werden de eerste platen op een zeer eenvoudig pick up-je gedraaid. En zo langzamerhand ontstond het idee om een band te gaan vormen. Maar er waren geen instrumenten voorhanden, dus trokken de mannen in de vakantie erop uit naar de polder om bollen te rooien om op die manier een paar centen te verdienen om aan instrumenten te komen. Hoe zich dit verder ontwikkelde is een heel verhaal, maar uiteindelijk is het gelukt. Teus als zanger- gitarist, Harry als sologitarist en Otto tenslotte als drummer.


De haren groeiden steeds langer en er werden in Heerenveen nog 2 jongens met lange haren gevonden, Jan Scheper en Theo van Dam. Jan nam de bas voor zijn rekening en Theo speelde slaggitaar. De band ging aan de slag en oefende elk weekend, jarenlang! Dit resulteerde uiteindelijk in een optreden in IJlst, al snel gevolgd door een optreden in het Posthuis in Heerenveen voor de Propgroep 66 in januari 1966. Een dag later werd opgetreden in Amicitia in Leeuwarden, dit alles onder de naam ‘The Shaggys’, hetgeen de ruigharigen betekende.


Met de komst van een tweede zanger, Gerard Postma, werd de naam al snel in veranderd ‘The Yards’ en aangezien Gerard van beroep drukker was, kwam er veel promotiemateriaal op de markt wat o.a. een zeer grote fanclub tot gevolg had. Na een tweetal optredens was Gerard overigens al weer verdwenen en nam Teus de solozang voor zijn rekening, waarbij hij zijn gitaar inleverde.


De groep wist vele malen de krant te halen en werd in de wijde omtrek steeds bekender. Toen de groep midden 1968 stopte omdat de leden in dienst moesten hadden ze 72 keer officieel opgetreden, waaronder op 28 oktober 1967 het beatfestival bij de opening van het IJsstadion voor maar liefst 4.000 toeschouwers, samen met de bekende Engelse band Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich en uit Nederland o.a. Cuby & The Blizzards, Q65 en Blues Dimension.


De band heeft tweemaal een toetsenist gehad, Henk Veenstra (Henkie) en Piet Aukema [artiestennaam Peter Corda], later de vader van Mirjam van Twarres.

Het bleek geen gezonde baan, beide heren zijn inmiddels niet meer onder ons. Door een conflict over het knippen van zijn haar, had Theo van Dam ook al in een vroeg stadium de band verlaten. Teus, Harry, Jan en Otto vormden daarna ‘The Yards’ en hebben in deze samenstelling tot het laatste optreden gespeeld.


Een jaar na de ontbinding kwamen Harry en Otto bij de Wolvegaaster concurrent Art. 461. Onder de naam Canyon zijn zij verder gegaan met multi-instrumentalist John Eskes. Nadat aanvankelijk Harry de band verliet en in Holland ging spelen werd de band begin jaren zeventiger jaren ontbonden. Teus was inmiddels zeer bekend als ijshockeyspeler van Feenstra Flyers geworden. Het heeft 45 jaar geduurd voordat de bandleden van eerste echte Heerenveense popgroep de instrumenten weer oppakken om gezamenlijk nog eenmaal te gaan spelen op het reünie-concert van 6 oktober. Uniek..!
Zie ook: CanyonThe Yards

1967

1967

Heerenveense Courant 26-05-2011

RC Historie